Marina Pertuesa

La Marina Pertuesa, tamien coincida de modo stra-oufecial cumo Armada Pertuesa, ye l galho de las Fuorças Armadas Pertuesas que ten por misson coperar, de forma antegrada, na defesa melitar de Pertual, atrabeç de la rializaçon d'ouparaçones nabales. La Marina zampenha tamien missones ne l ámbito de ls cumpromissos anternacionales assumidos por Pertual, bien cumo missones d'antresse público.

La Marina Pertuesa anclui tamien, cumponentes nun melitares, respunsables pulas árias de l'outoridade i sigurança marítima, l'ambestigaçon i ls assuntos culturales relacionados cul Mar.