Lianjiang (Guangdong)


Lianjiang ye un cundado de la porbinça Guangdong ne la China. Ten ua sobrefiç de 2835 km² i ua poblaçon de 1476 mil ingros.

Atlas of China, Fudan University Press, 2014, ISBN 978-7309115994