Ua letra ye un caratere dun alfabeto, abjad, abugida ó silabário. Cada un de l senhales gráficos cun que son representados ls fonemas dua léngua.

Antigas letras de l alfabeto griego pintadas nun baso

Ber tamienEditar