Fexeiro de cumputador

An anformática, un fexeiro ye un agrupamiento de registros que seguen ua regra strutural, i que cuntén anformaçones (dados) subre ua ária specífica, registrados an algua forma de mimória stática, seia eilha un SSD (ounidade de stado sólido), un çco rígido dun cumputador. Ó até mesmo an çpositibos cumo Pen-dribe, CD, DBD etc.

Estes fexeiros puoden cunter anformaçones de qualquiera tipo de dados que se puoda ancontrar nun cumputador: testos, eimaiges, bídeos, porgramas, etc. Giralmente l tipo d'anformaçon ancontrada drento dun fexeiro puode ser prebista ouserbando-se ls radadeiros carateres de l sou nome, passado l radadeiro punto (por eisemplo, txt para fexeiros de testo sin formataçon). Esse cunjunto de carateres ye chamado de stenson de l'fexeiro.

Cumo ls fexeiros nun cumputador son muitos (solo l sistema ouperacional questuma tener cientos deilhes), esses fexeiros son armazenados an diretórios (tamien coincidos cumo pastas).

Ber tamien eiditar

  Este sobre Anformática ye un rabisco. Tu puodes ajudar la Biquipédia spandindo-lo.